JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ OSZCZĘDNOŚCI PRZED INFLACJĄ?

JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ OSZCZĘDNOŚCI PRZED INFLACJĄ?

2020-11-23 11:41:40

Portfel inwestycyjny jest bardzo istotny nie tylko, gdy naszym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowych czy wolności finansowej, ale również w zakresie poczucia bezpieczeństwa. Wielu zarówno początkujących, jak i doświadczonych inwestorów obawia się skutków wysokiej inflacji. Szczególnie w kontekście aktualnego ogromnego dodruku pieniędzy. Temat inflacji i jej wzrostu jest bardzo złożony. Jednak są pewne metody pozwalające w świadomy sposób podejmować decyzje finansowe i inwestycyjne, które okażą się bardzo korzystne i mogą zapobiec utracie wartości posiadanych oszczędności.

Czy grozi nam wysoka inflacja?

Czym właściwie jest inflacja? Jest to spadek siły nabywczej pieniądza w czasie, który przejawia się jako wzrost cen różnego rodzaju dóbr i usług. Od 1971 roku dolar amerykański przestał mieć pokrycie swojej wartości w złocie. Oznacza to, że dodruk pustego pieniądza w poszczególnych krajach jest dziś możliwy praktycznie bez ograniczeń.

Konsekwencje tego są bardzo złożone i nie napawają optymizmem, co można zauważyć analizując historię niektórych krajów. Dlatego stopniowa utrata wartości przez wszystkie waluty na świecie jest bardzo realna w obecnym systemie finansowym.

Co to oznacza w praktyce?

Otóż wartość pieniądza maleje w czasie. Przykładowo 10 lat temu można było za 100 zł kupić większą ilość produktów spożywczych niż obecnie. Lub inaczej, jeśli ktoś przechowuje np. 500 tyś. zł w gotówce w banku to przy realnej inflacji 10% co roku straci 50 tyś zł. To właśnie dlatego, przechowywanie oszczędności na kontach bankowych jest bardzo nieopłacalne, a wręcz wiąże się ze znaczącą stratą w dłuższej perspektywie czasu.

Stopniowy spadek wartości pieniądza dotyczy całej światowej gospodarki, łącznie z naszą. Przez ostatnie lata inflacja w Polsce była na dość niskim poziomie. Jednak już obecnie możemy zaobserwować jej przyspieszony wzrost. Ekonomiści wskazują, że niebawem przyrost podaży pieniądza będzie szybszy i większy niż wynosi wzrost gospodarczy. Jedną z głównych obaw staje się więc bardzo realny i wysoki wzrost inflacji w naszym kraju w perspektywie najbliższych lat.

Obecnie banki centralne na całym świecie zwiększyły tempo drukowania pieniędzy, aby zapewnić płynność kluczowym dla gospodarki podmiotom. Z punktu widzenia obaw o wzrost inflacji, zagrożeniem jest także to, że według prognoz nasz kraj będzie się coraz bardziej zadłużać. Dodatkowo, inwestorzy zagraniczni mogą zacząć pozbywać się aktywów denominowanych w naszej walucie. A to oznaczałoby jeszcze większe ryzyko wystąpienia bardzo wysokiej inflacji. Jak w takim razie inwestować bezpiecznie bez większych obaw o inflację?

W co inwestować, aby uchronić się przed skutkami inflacji?

Jednym z najlepszych aktywów na trudne czasy są nieruchomości. Zaletą inwestowania w nieruchomości jest to że są to lokaty stabilne, pewne, dobrze przechowujące wartość pieniądza w czasie, odporne na zmienne czynniki ekonomiczne i gospodarcze. Jest to jeden z podstawowych elementów portfela każdego inwestora.

Szczególnie atrakcyjną lokatą kapitału w tej branży są gotowce inwestycyjne. Jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów na inwestowanie z założeniem pewnego zysku i to bez obaw o wzrost inflacji. Gotowce inwestycyjne są to gotowe biznesy w postaci nieruchomości stanowiące bezpieczną i wydajną lokatę kapitału. Inwestycja w nie przynosi zyski inwestorom od razu po zakupie za sprawą stałego, comiesięcznego przychodu z wynajmu nieruchomości. Dodatkowo, w dłuższej perspektywie nieruchomość zyskuje na wartości, co również jest bardzo opłacalne dla inwestora.

Dodatkowo oprócz nieruchomości warto zainteresować się jeszcze takimi aktywami jak:

  • REIT-y – czyli inwestycje w międzynarodowe nieruchomości. Należy tu jednak uważać na ich dużą korelację z akcjami. Mimo to, przy zwiększonej inflacji są bezpieczniejsze niż akcje giełdowe.
  • Złoto – biorąc pod uwagę aktualne stawki za złoto oraz ewentualne obawy przed wzrostem inflacji, w każdym portfelu inwestycyjnym powinna znaleźć się pewna pula inwestycji w złoto. Eksperci wskazują, że powinno to być około 10% wartości portfela inwestycyjnego.
  • Detaliczne obligacje indeksowane inflacją (COI, EDO, ROS, ROD) – takie obligacje działają w ten sposób, że w każdym kolejnym roku oprocentowane są zarówno inflacja, jak i konkretna stała marża procentowa. W związku z tym ich oprocentowanie będzie rosło wraz z inflacją. Chronią więc przed inflacją, ale niezbyt wysoką. Po przekroczeniu pewnego poziomu nie chronią także przed mocnym osłabieniem wartości złotówki, co warto wziąć pod uwagę.
  • Surowce – są dobrym sposobem inwestycyjnym, jednak warto wybrać właściwy indeks optymalizujący tzw. roll-yield. Jest to dobre rozwiązanie, ale dla osób doświadczonych w zakresie inwestycji.

Niebezpieczne inwestycje w sytuacji wysokiej inflacji to:

  • Waluty i gotówka – szybko tracą na wartości
  • Depozyty, lokaty bankowe i konta oszczędnościowe – w przypadku kłopotów banku mogą zostać zablokowane a nawet przejęte przez bank
  • Fundusze obligacji – duże ryzyko utraty kapitału w przypadku niewypłacalności funduszu


Podsumowując ochrona kapitału nie musi być skomplikowana a mając na uwadze obecną i przyszłą sytuację ekonomiczną, warto się upewnić że nasze oszczędności są dobrze chronione przed utratą swojej wartości.