Pytania i odpowiedzi

1.CO TO JEST PORTAL GOTOWCE INWESTYCYJNE?

Portal ogłoszeniowy Gotowce Inwestycyjne.pl jest częścią biura nieruchomości dla inwestorów Gotowce Inwestycyjne, wyspecjalizowanego w dostarczaniu inwestorom bezpiecznych, sprawdzonych i zyskownych okazji inwestycyjnych.

2.CO TO SĄ GOTOWCE INWESTYCYJNE?

Gotowce Inwestycyjne są to nieruchomości, gotowe biznesy, lokaty kapitału, które przynoszą zyski inwestorom od razu po zakupie, nie angażując jednocześnie ich czasu, pracy i uwagi. To lokaty w pracujące i zarabiające nieruchomości, które są obsługiwane przez dedykowanych zarządców w imieniu inwestorów. Gotowce inwestycyjne mogą występować w postaci mieszkań, domów, budynków, lokali komercyjnych, działek a także podnajmów.

3.CZYM ZAJMUJE SIĘ PORTAL GOTOWCE INWESTYCYJNE?

Portal Gotowce Inwestycyjne zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem sprawdzonych i bezpiecznych okazji inwestycyjnych inwestorom. Dodatkowo specjalizuje się w łączeniu interesów dostawców okazji inwestycyjnych z interesami inwestorów, chcącymi bezpiecznie i zyskownie ulokować swój kapitał w nieruchomości.

4.CZY BIURO GOTOWCE INWESTYCYJNE DZIAŁA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI?

Tak. Nasze biuro znajduje się w Rzeszowie, ale dzięki naszemu portalowi i sieci spółek oraz wspólników, obsługujemy inwestycje i inwestorów zarówno na terenie całej Polsk,i jak i zagranicą.

5.CZY OFERUJECIE TYLKO GOTOWCE INWESTYCYJNE, CZY RÓWNIEŻ INNE NIERUCHOMOŚCI?

Tak. Nasza oferta specjalizuje się w Gotowcach Inwestycyjnych. Ale oferujemy także Nieruchomości Inwestycyjne, Mieszkania Inwestycyjne oraz Gotowe Podnajmy.

6.CO TO SĄ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE?

Nieruchomości Inwestycyjne są to dowolne nieruchomości, które posiadają potencjał inwestycyjny w postaci stanu, którego zmodyfikowanie spowoduje zwiększenie ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne mogą występować w postaci mieszkań, domów, budynków, lokali komercyjnych, działek, itp.

7.CO TO SĄ MIESZKANIA INWESTYCYJNE?

Mieszkania Inwestycyjne – to mieszkania, które posiadają potencjał inwestycyjny w postaci stanu, którego zmodyfikowanie spowoduje zwiększenie ich wartości.

 

8.CZYM RÓŻNI SIĘ GOTOWIEC INWESTYCYJNY OD MIESZKANIA INWESTYCYJNEGO?

Gotowiec Inwestycyjny jest gotowym produktem inwestycyjnym w postaci nieruchomości zarabiającej od pierwszego dnia po zakupie przez inwestora, nie angażującej jego czasu, pracy i uwagi. Najczęściej oferowane przez nas gotowce inwestycyjne to mieszkania, które są zakupione, wyremontowane, zoptymalizowane, wyposażone, wynajęte i zarządzane, w przeciwieństwie do Mieszkań Inwestycyjnych, które występują w postaci mieszkań, które wymagają remontu i przystosowania do wynajmu lub mieszkań już wyremontowanych i przystosowanych do wynajmu ale jeszcze nie wynajętych.

9.CZY NA POTRALU GOTOWCE INWESTYCYJNE MOGĘ RÓWNIEŻ ZAKUPIĆ MIESZKANIE INWESTYCYJNE?

Tak. Oprócz gotowców inwestycyjnych oraz gotowych podnajmów mamy w ofercie także mieszkania inwestycyjne. Są one oferowane w dziale Nieruchomości Inwestycyjne.

10.CO TO SĄ GOTOWE PODNAJMY?

Gotowe Podnajmy są to gotowe biznesy, lokaty kapitału, wynajęte nieruchomości, które przynoszą zyski inwestorowi od razu po zakupie. Są to zakupy umów gwarantujących możliwość zarabiania na wynajmie nieruchomości nie będąc ich właścicielem. Podnajem może występować w postaci biznesu, który jest obsługiwany przez dedykowanego zarządcę w imieniu inwestora. Gotowe podnajmy mogą występować w postaci mieszkań, domów, budynków, lokali komercyjnych, działek, itp.

11.CZY NA POTRALU GOTOWCE INWESTYCYJNE MOGĘ RÓWNIEŻ ZAKUPIĆ GOTOWY PODNAJEM?

Tak. Oprócz gotowców inwestycyjnych i nieruchomości inwestycyjnych mamy w ofercie także Gotowe Podnajmy. Są one oferowane w jednym z działów naszego portalu.

12.JAKIE DODATKOWE USŁUGI OFERUJE PORTAL GOTOWCE INWESTYCYJNE?

Dodatkowo posiadamy w ofercie Kredyty Hipoteczne dla inwestorów oraz Sourcing Nieruchomości.

13.CO TO SĄ KREDYTY HIPOTECZNE?

Kredyty Hipoteczne to długoterminowe kredyty bankowe, których zabezpieczeniem są hipoteki, ustanowione na rzecz banków kredytujących na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości.

14.CO TO JEST SOURCING NIERUCHOMOŚCI?

Sourcing Nieruchomości to działania, które polegają na odpłatnym przekazywaniu informacji o okazjach inwestycyjnych inwestorom.

15.CO TO JEST FLIPOWANIE?

Flipowanie jest to działalność polegająca na podnoszeniu wartości zakupionych nieruchomości w celu dalszej ich odsprzedaży z zyskiem. Słowo „flip” wywodzi się od angielskiego zwrotu „house flipping”. Podniesienie wartości nieruchomości można uzyskać np. poprzez remont lub uregulowanie stanu prawnego. Flipować można między innymi mieszkaniami, domami, gotowcami inwestycyjnymi, gotowymi podnajmami, nieruchomościami komercyjnymi, budynkami, działkami, gruntami itp. Uwaga! Flipowanie jest to zarobkowa działalność gospodarcza i wymaga zgłoszenia do odpowiedniego urzędu!