Słownik inwestora

FLIP

FILIP – jest to działanie polegające na zakupie i podniesieniu wartości nieruchomości w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem. Słowo „flip” wywodzi się od angielskiego zwrotu „house flipping”. Flipować można między innymi mieszkaniami, domami, gotowcami inwestycyjnymi, gotowymi podnajmami, nieruchomościami komercyjnymi, budynkami, działkami, gruntami, itp. Uwaga! Flipowanie jest to zarobkowa działalność gospodarcza i wymaga zgłoszenia do odpowiedniego urzędu!

GOTOWIEC INWESTYCYJNY

GOTOWIEC INWESTYCYJNY – to nieruchomość, gotowy biznes, lokata kapitału, która przynosi zyski inwestorowi od razu po zakupie, nie angażując jednocześnie jego czasu, pracy i uwagi. To lokata w pracującą i zarabiającą nieruchomość, która jest obsługiwana przez dedykowanego zarządcę w imieniu inwestora. Gotowiec inwestycyjny może występować w postaci mieszkania, domu, budynku, lokalu komercyjnego, działki a także podnajmu.

GOTOWY PODNAJEM

GOTOWY PODNAJEM – to gotowy biznes, lokata kapitału, wynajęta nieruchomość, która przynosi zyski inwestorowi od razu po zakupie. Jest to zakup umowy gwarantującej możliwość zarabiania na wynajmie nieruchomości, nie będąc jej właścicielem. Podnajem może występować w postaci biznesu, który jest obsługiwany przez dedykowanego zarządcę w imieniu inwestora. Gotowy podnajem może występować w postaci mieszkania, domu, budynku, lokalu komercyjnego, działki, itp.

KREDYT HIPOTECZNY

KREDYT HIPOTECZNY – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku, kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości.

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA – to dowolna nieruchomość, która posiada potencjał inwestycyjny w postaci stanu, którego zmodyfikowanie spowoduje zwiększenie jej wartości. Nieruchomość inwestycyjna może występować w postaci mieszkania, domu, budynku, lokalu komercyjnego, działki, itp.

SOURCING NIERUCHOMOŚCI

SOURCING NIERUCHOMOŚCI – to działanie, które polega na odpłatnym przekazywaniu informacji o okazjach inwestycyjnych inwestorom.