W CO WARTO INWESTOWAĆ W CZASACH NADCIĄGAJĄCEGO WIELKIEGO KRYZYSU?

W CO WARTO INWESTOWAĆ W CZASACH NADCIĄGAJĄCEGO WIELKIEGO KRYZYSU?

2021-01-16 14:25:37

Wiele się słyszy o rosnącym długu narodowym. Jednak pojęcie to brzmi niejednokrotnie jak frazes, który powtarzany, aczkolwiek nie do końca rozumiany z czym się wiąże w kwestii naszych finansów i podejmowanych inwestycji. Poziom zadłużenia na świecie szacuje się na około 250 bilionów dolarów. Kwota ta obejmuje przede wszystkim kredyty i pożyczki bankowe tworzone w procesie kreacji pieniądza, a także dłużne papiery wartościowe. W związku z aktualną sytuacją pandemiczną i zamykaniem gospodarek niniejszy dług stale wzrasta. Jakie to ma znaczenie dla osób planujących inwestycje? Zapewne bardzo duże.

Przyczyny nadciągającego wielkiego kryzysu

O nadciągającym kryzysie ekonomicznym i gospodarczym słyszy się ostatnio coraz częściej i to nie tylko w kręgach biznesowych. Skąd te obawy? Otóż państwo coraz bardziej zadłuża się emitując obligacje, czyli różnego rodzaju papiery wartościowe. Są one kupowane głównie przez inwestorów, fundusze emerytalne, banki centralne i instytucje finansowe. Ostatnio również nasz dług narodowy zaczął być intensywnie skupowany przez Narodowy Bank Polski. Niepokoje i pesymistyczne nastroje dotyczące finansów w perspektywie najbliższej dekady podsycone zostały dodatkowo przez pandemię koronawirusa. W wyniku wprowadzenia licznych obostrzeń obserwować możemy znaczny wzrost bezrobocia oraz zamykanie lub zawieszanie działalności przez wielu przedsiębiorców. Ponadto Rząd wprowadza liczne programy wsparcia finansowego, które w znacznym stopniu powiększają zadłużenie narodowe oraz dodruk pieniędzy.

Potencjalne skutki

Co to dla nas oznacza? Konsekwencją jest to, że dług będzie znacząco obciążać gospodarkę. Państwo natomiast będzie musiało wydawać środki pieniężne nie tylko na inwestycje i rozwój, ale również na spłatę odsetek zadłużenia. Biorąc pod uwagę, że nie posiada własnych pieniędzy, będzie je pozyskiwać od podatników, co już możemy obserwować w coraz szerszym zakresie. Oznacza to wzrost podatków, a także ryzyko hiperinflacji. Istotne jest bowiem to, na co są przeznaczane pieniądze pozyskiwane z zadłużenia i dotacji. Jeżeli są to inwestycje, wówczas zadłużenie może być dobrą decyzją, bo przyczynia się do wzrostu gospodarczego i rozwoju państwa. Jeżeli jednak pieniądze te przeznaczane są (tak jak obecnie) na spełnianie socjalnych obietnic wyborczych, wykonywanie transferów społecznych i konsumpcję, konsekwencje stają się realnym zagrożeniem dla naszych kieszeni. Jak wiadomo, każdy dług wymaga spłaty. Natomiast żeby móc spłacać długi krajowe, musi natąpić wzrost gospodarczy, co obecnie nie wydaje się realne.

Jaki ma to wpływ na nasze finanse?

Obecnie wielu zarówno początkujących, jak i doświadczonych inwestorów obawia się wysokiej inflacji wywołanej wieloma czynnikami, w tym wzrostem zadłużenia kraju jak i szybkiej utraty wartości gotówki w wyniku nieograniczonego dodruku . Dlatego już teraz warto podjąć kroki mające na celu ochronić nasze finanse i oszczędności przed jej skutkami. Warto zastanowić się, czy obecne inwestycje oraz te, które dotąd planowaliśmy będą dobrym wyborem w dłuższej perspektywie. Może się bowiem okazać, że przez hiperinflację nasze oszczędności i inwestycje mocno stracą na wartości.

Jak i w co warto inwestować w dobie zbliżającego się kryzysu?

● Mieszkania na wynajem w dużych miastach

Wiele osób posiadających środki finansowe zastanawia się, w jaki sposób je zainwestować, aby przyniosły w dłuższej perspektywie czasu większy zysk lub chociaż nie straciły na wartości. Dobrym wyborem jest inwestycja w nieruchomości, a najczęściej mieszkania, pod wynajem. Stanowi to dodatkowy zastrzyk gotówki każdego miesiąca do naszych zasobów. Jakie są jeszcze zalety takiej inwestycji? Przede wszystkim zyskujemy dużo wyższą stopę zwrotu niż w przypadku np. lokaty. Ponadto forma inwestycji jest płynna, a popyt na mieszkania w dużych miastach nie zmaleje nawet w przypadku kryzysu gospodarczego. Co więcej nieruchomości z biegiem czasu zyskują na wartości i dodatkowo są bardzo bezpiecznym aktywem.

● Gotowce inwestycyjne - sposób na bezpieczną inwestycję

Jednym z najbardziej atrakcyjnych i stabilnych finansowo rozwiązań inwestycyjnych są gotowce inwestycyjne. Taka inwestycja pozwala nie tylko zabezpieczyć kapitał przed nadchodzącym kryzysem i jego utratą, ale także zyskać dodatkowe korzyści finansowe. Dlatego jest to jeden z najlepszych sposobów na inwestowanie w dobie nadchodzącego kryzysu. Czym są gotowce inwestycyjne? Są to gotowe pracujące biznesy oparte na zakupie kompleksowo przygotowanej i obsługiwanej nieruchomości, która ma już najemców. Dlatego gotowce inwestycyjne gwarantują inwestorom pewny zysk i bezpieczną lokatę kapitału. Inwestycja przynosi zyski od razu po zakupie za sprawą otrzymywania comiesięcznego przychodu z wynajmu zakupionej nieruchomości. Dodatkowo w dłuższej perspektywie nieruchomość zyskuje na wartości, co również jest znaczącą korzyścią dla inwestora. Korzyścią jest również możliwość skorzystania z kompleksowej obsługi gotowca inwestycyjnego, dzięki czemu inwestor nie musi zajmować się kwestią znalezienia najemców i angażować się w tym zakresie. Otrzymuje po prostu stały, cykliczny dochód na swoje konto.

● Złoto, srebro, metale szlachetne

Coraz większą popularnością jako pewna inwestycja cieszą się metale szlachetne. Oprócz dobrze wszystkim znanych: złota i srebra, atrakcyjne są również platyna oraz pallad. Inwestycja w kruszce to doskonały sposób na dywersyfikację portfela i uniezależnienie się od ewentualnego kryzysu gospodarczego, hiperinflacji i niespodziewanych wydarzeń na rynkach finansowych. Nie należy jednak traktować takiej inwestycji jako sposobu na szybkie wypracowanie satysfakcjonującego zysku. Mając na uwadze fakt, iż celem inwestycji w metale szlachetne jest przede wszystkim ochrona zgromadzonego majątku, nie należy jej postrzegać jako inwestycji krótkoterminowej.

 

Dlaczego nie warto trzymać gotówki na lokatach i rachunkach bankowych w obliczu nadciągającego kryzysu i hiperinflacji?

Biorąc pod uwagę widmo nadchodzącego kryzysu finansowego i gospodarczego niektóre rodzaje inwestycji, które dotąd wydawały się być korzystnymi, przestają budzić zaufanie inwestorów i ekonomistów. Niebezpieczne inwestycje w sytuacji nadchodzącego kryzysu to:

● Przechowywanie gotówki rachunkach i depozytach bankowych - obawa przed czasową blokadą środków, ich utratą, spadkiem wartości pieniądza i brakiem możliwości realnego pomnażania kapitału.

● Fundusze obligacji – jeszcze do niedawna wielu inwestorów uważało, że fundusze obligacji skarbowych są bezpieczną inwestycją. Wszystko jednak wskazuje na to, że w dobie nadchodzącego kryzysu taka postawa dobiega końca. Zakończył się bowiem cykl obniżek stóp procentowych i wciąż pojawiają się nowe informacje zwiastujące kres dobrego zwrotu z inwestycji.

● Lokaty bankowe i konta oszczędnościowe - zbyt niskie oprocentowanie oraz brak realnego zysku w przypadku wzrostu inflacji sprawiają, że ta forma inwestycji nie jest opłacalna w przypadku ryzyka finansowego w perspektywie najbliższej dekady.

 

Podsumowując, widmo wystąpienia kryzysu gospodarczego i finansowego w najbliższym czasie wydaje się być coraz bardziej realne. Warto więc odpowiednio się zabezpieczyć przed ewentualnymi skutkami, hiperinflacją oraz spadkiem wartości posiadanego kapitału. Rozwiązaniem są bezpieczne inwestycje, które nie są uzależnione od zmiennych warunków gospodarczych i ekonomicznych na świecie. Są to przede wszystkim inwestycje w nieruchomości na wynajem w dużych miastach a w szczególności gotowce inwestycyjne.